يکشنبه ٠٤ آبان ١٣٩٣
اخبار
توسط جامعة‌المصطفی(ص) واحد مشهد انجام شد؛
فراخوان مقاله با موضوع «مبانی فقهی اشتغال زنان»
انجمن علمی- پژوهشی فقه و معارف اسلامی مدرسه عالی خواهران مشهد اقدام به برگزاری فراخوان مقاله با موضوع «مبانی فقهی اشتغال زنان» کرده است
 ١٢:٤٤ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠ادامه مطلب >>
عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
عزت‌مندی و اقتدار اقتصادی، معیارهای مکتب اقتصادی اسلام برای توسعه است
جهانیان، عزت اسلامی و تقویت قدرت اقتصادی جهان اسلام را معیارهای مکتب اقتصادی اسلام برای توسعه دانست و اظهار کرد: این مکتب خواهان تجارت و قدرت اقتصادی برای کل جهان اسلام است، لذا سعی می‌کند روابط اقتصادی را با جهان اسلام تقویت کند
 ١١:٤٦ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠ادامه مطلب >>
در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد؛
دوازدهمین جلسه «نقد و بررسی پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی»
در پی برگزاری سلسله جلسات نقد پژوهش‌های بانکداری و مالی اسلامی، پژوهشکده پولی و بانکی به برگزاری دوازدهمین نشست با موضوع «چالش‌های استفاده از عقود مشارکتی در نظام بانکی ایران» اقدام کرد
 ١١:٤٥ - سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٣ - نظرات : ٠ادامه مطلب >>
کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی
توسعه اسلامی و الزامات آن
نرخ سود در بانکداری اسلامی براساس سازوکار بازار تعیین می‌شود
فقرزدایی در سیره اقتصادی حضرت علی(ع)