يکشنبه ٢٣ مرداد ١٤٠١
فعاليت‌ها
صفحه اصلی > نشست‌هاي علمي > فلسفه اقتصاد اسلامي 
تجزيه و تحليل مباني معرفت شناختي و ارزشي علم اقتصاد
ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر جابري
ناقدين: حجت الاسلام دکتر ميرمعزي - حجت الاسلام دکتر هادوي نيا
فايل تصويري فايل صوتي
روش شناسي علم اقتصاد
ارائه دهنده: جناب آقاي منذر قحف
فايل تصويري فايل صوتي
بررسي تطبيقي نظريه هاي رفاه و بهروزي
ارائه دهنده:  حجت الاسلام سيد هادي عربي
ناقدين: حجت الاسلام دکتر رستمي - حجت الاسلام دکتر هادوي نيا
فايل تصويري فايل صوتي
نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي
ارائه دهنده: حجت الاسلام آقانظري
فايل تصويري فايل صوتي
نقد کتاب فلسفه اقتصاد در پرتو جهان بيني قرآن کريم
ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر هادوي نيا
ناقدين: حجت الاسلام دکتر جابري و حجت الاسلام دکتر توکلي
فايل تصويري فايل صوتي