يکشنبه ٢٣ مرداد ١٤٠١
فعاليت‌ها
صفحه اصلی > نشست‌هاي علمي > توسعه و پيشرفت اسلامي 
بررسی رابطه عدالت و توسعه در اسلام و شناسائی ابزارهای اقتصادی
ارائه دهنده: حجت الاسلام جهانیان
ناقدين:  اساتید انجمن
فايل تصويري فايل صوتي
بررسی علمی طرح تحول اقتصادی
ارائه دهنده:  دکتر حسینی وزیر محترم اقتصاد
فايل تصويري فايل صوتي
درآمدی بر شاخصها و معیارهای بازار اسلامی
ارائه دهنده: حجج الاسلام سید کاظم رجائی و کاظمی
ناقدين: حجت الاسلام جهانیان و دکتر توکلی
فايل تصويري فايل صوتي
رابطه عدالت و توسعه در اسلام - حلقه تخصصی توسعه
ارائه دهنده: حجت الاسلام جهانیان
ناقدين: اساتید انجمن
فايل تصويري فايل صوتي
راهبردهای تحقق عدالت اجتماعی
ارائه دهنده: دکتر نادران
فايل تصويري فايل صوتي
مبانی کلامی, اخلاقی و فقهی الگوی توسعه اسلامی - ایرانی
ارائه دهنده: حجت الاسلام جهانیان
ناقدين: اساتید انجمن
فايل تصويري فايل صوتي
همایش بررسی برنامه پنجم توسعه کشور
ارائه دهنده: دکتر قادری نماینده محترم مجلس
فايل تصويري فايل صوتي