يکشنبه ٢٣ مرداد ١٤٠١
فعاليت‌ها
صفحه اصلی > نشست‌هاي علمي > اقتصاد کلان و بخش عمومي 
بررسی بودجه سال 1390
ارائه دهنده:  دکتر باقری 
فايل تصويري فايل صوتي
بررسی لایحه های  قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44
ارائه دهنده: حجج اسلام مصباحی مقدم - رضائی - آقا نظری
فايل تصويري فايل صوتي
بررسی وضعیت لایحه هدفمند کردن یارانه ها
ارائه دهنده:  دکتر محمدمهدی مفتح
فايل تصويري فايل صوتي
ساختار بودجه ریزی و ساختار بودجه 88 کشور
ارائه دهنده:  دکتر کردبچه
فايل تصويري فايل صوتي
کفایت شریعت و اندازه گیری آن
ارائه دهنده:  دکتر باقری 
ناقدين: حجت الاسلام کیا الحسینی - حجت الاسلام جهانیان
فايل تصويري فايل صوتي
نظریه دولت حقوق متقابل (دولت اسلامی)
ارائه دهنده: حجت الاسلام آقا نظری
ناقدين: حجت الاسلام دکتر عیسوی - حجت الاسلام لشگری
فايل تصويري فايل صوتي
نقد کتاب اقتصاد کلان با رویکرد اسلامی
ارائه دهنده: حجت الاسلام میرمعزی
ناقدين: حجج اسلام مجتبی باقری - رستمی - محمدرضا یوسفی
فايل تصويري فايل صوتي