1390/10/12 - 8:32
نشست علمی بررسی اصل 44 با حضور دکتر محسن رضایی
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه