1390/10/12 - 8:44
نشست بررسی علمی طرح تحول اقتصادی با حضور وزیر محترم اقتصاد
انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه